Avgjørelser fra saker som er behandlet i Boligtvistnemnda er lagt ut her. Alle protokollene er anonymisert.
Copyright Boligtvistnemnda.

Avgjørelser 2018

sak_991_31_05_2018.pdf Reklamasjon på feilinnsatt dør.
sak_990_31_05_2018.pdf Krav om utbedring av svikt i bjelkelag.
sak_988_31_05_2018.pdf Reklamasjon på kjølehjørne.
sak_986_31_05_2018.pdf Reklamasjon på forstøtningsmur.
sak_983_31_05_2018.pdf Krav om utbedring av parkeringsplass og garasje.
sak_979_31_05_2018.pdf Krav om dagmulkt, krav om prisavslag på grunn av plassering av kummer og endring av parkeringsplass.
sak_977_08_03_2018.pdfxx Krav om rassikring og oppsetting av forstøtningsmur.
sak_975_08_03_2018.pdf Reklamasjon på knirk i gulv.
sak_968_08_03_2018.pdf Reklamasjon på knirk i gulv og trapp, ventilasjonsanlegg og div. bygningsmessige mangler.
sak_962_31_05_2018.pdf Krav om retting av radonlekkasje.
sak_960_08_03_2018.pdf Diverse reklamasjoner på utført arbeid.
sak_958_31_05_2018.pdf Krav om innbetaling av utestående beløp.
sak_957_08_03_2018.pdf Krav om ombygging av bad og bod i 1. etg. i henhold til opprinnelig kontraktstegning.
sak_955_31_05_2018.pdf Krav om prisavslag for tap av utsikt og ugunstig utsikt.
sak_951_08_03_2018.pdf Reklamasjoner på for høy temperatur på gulvoverflater og svikt i parkettgulv etter utført utbedring.
sak_941_08_03_2018.pdf Krav om prisavslag for mangler ved uteoppholdsarealet, ikke levert varmepumpe samt manglende belysning og sklisikkert underlag i trapp.
sak_937_08_03_2018.pdf Uenighet om entreprenørens rett til avbestillingsgebyr i forbindelse med annullering av kjøpekontrakt.
sak_928_31_05_2018.pdf Reklamasjon utvendig trekledning.
sak_884_08_03_2018.pdf Krav om betaling av utestående beløp med tillegg av forsinkelsesrenter.