Avgjørelser fra saker som er behandlet i Boligtvistnemnda er lagt ut her. Alle protokollene er anonymisert.
Copyright Boligtvistnemnda.
undefined
Saksnr. Saken gjelder:
sak_966_07_12_2017.pdf Diverse reklamasjoner på utført arbeid.
sak_964_07_12_2017.pdf Krav om prisavslag på grunn av manglende opplysninger om naboforhold.
sak_959_07_12_2017.pdf Reklamasjon på sprekkdannelse i hjørner og ved belistning samt kald trekk i sprekkene.
sak_956_07_12_2017.pdf Fuktskader etter kondens, rim og isdannelse på loft.
sak_944_07_12_2017.pdf Klage på støy og manglende lydisolering.
sak_943_07_12_2017.pdf Krav om prisavslag for tap av utsikt og problemer med overflatevann.
sak_940_07_12_2017.pdf Tvist om utvendig isolasjon og grunnmursplast er en del av komplett grunnmur.
sak_935_12_10_2017.pdf Uenighet om størrelsen på avbestillingsgebyr i forbindelse med annullering av kjøpekontrakt.
sak_934_07_12_2017.pdf Reklamasjoner på utført arbeid og krav om dagmulkt.
sak_927_07_12_2017.pdf Skade på klikkparkett, lister og utforinger samt reklamasjon på ytterdør, vindu og utvendig skyvedør.
sak_925_12_10_2017.pdf Reklamasjon utvendig trekledning.
sak_922_07_12_2017.pdf Krav om frigivelse av tilbakeholdt beløp med tillegg av forsinkelsesrenter.
sak_920_12_10_2017.pdf Reklamasjon på parkett.
sak_919_12_10_2017.pdf Reklamasjon på vinduer, solskjerming og diverse mangler samt krav om erstatning.
sak_918_12_10_2017.pdf Krav om utbedring av knirk i bjelkelag i hovedetasje.
sak_917_12_10_2017.pdf Feil ved baderomsgulv og sluk samt manglende kalibrering av ventilasjonsanlegg.
sak_916_12_10_2017.pdf Reklamasjon på utforming og materialvalg på terrasse og størrelsen på biloppstillingsplass i felles garasje.
sak_914_12_10_2017.pdf Krav om prisavslag på grunn av plassering av kummer.
sak_913_12_10_2017.pdf Reklamasjon på parkett.
sak_911_12_10_2017.pdf Krav om prisavslag for endring av rominndeling på bad.
sak_908_12_10_2017.pdf Reklamasjon på størrelse på biloppstillingsplass i felles garasje.
sak_906_06_04_2017.pdf Krav i forbindelse med sluttoppgjør. Ikke dokumenterte kostnader og kompensasjon for endringer.
sak_902_06_04_2017.pdf Reklamasjon feil fall på våtromsgulv og diverse andre mangler.
sak_898_15_06_2017.pdf Klage vedr. knirk og svikt i parkett og undergulv.
sak_896_06_04_2017.pdf Krav om prisavslag for tap av utsikt og ugunstig utsikt.
sak_893_06_04_2017.pdf Reklamasjon på feil ved undertak og manglede innfesting av takstein.
sak_890_06_04_2017.pdf Reklamasjoner vedrørende loddavik baderoms vegg.
sak_888_06_04_2017.pdf Reklamasjoner vedrørende knirk i gulv og sprekk i vegg.
sak_887_02_02_2017.pdfaaaa Reklamasjon på helningsavvik i himlinger.
sak_883_06_04_2017.pdf Krav om retting av uteoppholdsareal slik at dette blir levert i henhold til salgsoppgaven.
sak_882_06_04_2017.pdf Reklamasjon på to våtromsgulv.
sak_879_06_04_2017.pdf Manglende innbetaling og reklamasjoner på utført arbeid.
sak_878_06_04_2017.pdf Reklamasjon på levert feil farge på takstein.
sak_877_06_04_2017.pdf Krav om utskifting av komfyrtopp.
sak_875_06_04_2017.pdf Reklamasjon på manglende fall mot sluk på badegulv og vindu på bad som ikke tåler fukt.
sak_873_02_02_2017.pdf Krav om prisavslag på grunn av manglende håndløper på glassrekkverk.
sak_872_02_02_2017.pdf Oppgjør for retting av reklamasjon på malerarbeider som ikke inngår i kontrakten.
sak_871_02_02_2017.pdf Utbedring av mangler og krav om dekning av utgifter i tilknytning til manglene.
sak_870_02_02_2017.pdf Krav om prisavslag for tap av utsikt og ugunstig utsikt.
sak_869_02_02_2017.pdf Reklamasjoner og krav om erstatning.
sak_868_02_02_2017.pdf Krav om prisavslag for arealavvik og manglende garasjeport.
sak_867_02_02_2017.pdf Reklamasjoner på utført arbeid og krav om erstatning.
sak_865_02_02_2017.pdf Uenighet om oppgjør for arbeider utførte etter regning.
sak_864_02_02_2017.pdf Krav om erstatning for avbestilling av avtale om kjøp av bolig.
sak_862_02_02_2017.pdf Reklamasjon feil fall på våtromsgulv og diverse andre mangler.
sak_861_02_02_2017.pdf Krav om retting av reklamerte feil og mangler.