Avgjørelser fra saker som er behandlet i Boligtvistnemnda er lagt ut her. Alle protokollene er anonymisert.
Copyright Boligtvistnemnda.

Avgjørelser 2016

Saksnr.
Saken gjelder:
sak_860_11_11_2016.pdf__ Krav om endret bruk av fellesområde evt. erstatning.
sak_858_11_11_2016.pdf Reklamasjoner på utført arbeid og krav om erstatning.
sak_857_11_11_2016.pdf Reklamasjon på museinntrengning og krav om utbedring av tetting.
sak_856_11_11_2016.pdf Krav om dagbøter.
sak_855_11_11_2016.pdf Krav om utskifting av feil leverte vinduer.
sak_854_11_11_2016.pdf Reklamasjon på manglende tilbakeslagsventil og trykktank samt innbetaling av tilknytningsavgifter for kommunalt vann og avløp.
sak_853_11_11_2016.pdf Utbedring av fasader, herunder feil panelskjøter og krav om ny maling/beis. Utbedring av overflater i trappeoppgang. Manglende ringetablå og elektrisk sluttstykke i dør.
sak_852_11_11_2016.pdf Krav om prisavslag for tap av utsikt og ugunstig uteområde.
sak_848_21_06_2016.pdf Reklamasjon på manglende heis, taklekkasje og porttelefonanlegg.
sak_846_21_06_2016.pdf Reklamasjon på mangler ved el-anlegg, ventilasjonsanlegg, feilplassert hus på tomta og diverse bygningsmessige mangler.
sak_844_21_06_2016.pdf Krav om dagmulkt og erstatning for forsinket overlevering samt krav om sletting av tinglyst veirett.
sak_843_21_06_2016.pdf Reklamasjon på fukt og vannvandring under fliser på baderomsgulv.
sak_842_21_06_2016.pdf Reklamasjon på innregulering av ventilasjonsanlegg.
sak_841_21_06_2016.pdf Reklamasjoner på utført arbeid og erstatning av tapte leieinntekter.
sak_840_21_06_2016.pdf Manglende varmekabel i deler av hall/gang - plikt til utbedring.
sak_839_21_06_2016.pdf Reklamasjon på behandling av utvendig trekledning
og kvalitet på levert ferdigplen.
sak_838_11_11_2016.pdf Krav om betaling av utestående beløp med tillegg av forsinkelsesrenter.
sak_837_21_06_2016.pdf Krav om utbetaling av tilbakeholdt beløp.
sak_836_21_06_2016.pdf Reklamasjoner på synlige plateskjøter og skrukket tapet.
sak_835_15_03_2016.pdf Krav om dagbøter.
sak_833_15_03_2016.pdf Svikt og knirk i bjelkelag i stue, lydtransmisjon mellom leiligheter og krav om utbedring av reklamerte mangler.
sak_829_15_03_2016.pdf Vannbåren gulvvarme.
sak_828_15_03_2016.pdf Krav om kompensasjon for entreprenørens uriktige informasjon om antall rom (2 rom eller 3 rom) i forbindelse med kjøp av leilighet.
sak_825_15_03_2016.pdf Uenighet om ansvar for feil på parkettleveransen.
sak_823_15_03_2016.pdf Diverse reklamasjoner på utført arbeid.
sak_822_15_03_2016.pdf Krav om utbedring, prisavslag og dagmulkt ved forsinket overlevering.
sak_818_15_03_2016.pdf Flomsikring/fuktsikring av kjeller/garasjeanlegg i boligblokker.
sak_804_15_03_2016.pdf Krav om dagmulkt og reklamasjoner vedrørende mangler med leveransene etc.