Avgjørelser fra saker som er behandlet i Boligtvistnemnda er lagt ut her. Alle protokollene er anonymisert.
Copyright Boligtvistnemnda.

Avgjørelser 2015

Saksnr.:
Saken gjelder:
sak_834_16_12_15.pdf Uenighet om størrelsen påslag/gebyr på tilvalg/endringer.
sak_826_16_12_15.pdf Reklamasjon på takstein.
sak_824_16_12_15.pdf Riper i vindusglass.
sak_821_16_12_15.pdf Uenighet om betaling av tilleggsutgifter og krav om fratrekk for ikke leverte varer. Reklamasjon feilmonterte baderomsplater.
sak_817_16_12_15.pdf Reklamasjoner på utført arbeid. Krav om erstatning for tapte leieinntekter.
sak_816_16_12_15.pdf Reklamasjon overflater trapperepos. Krav om betaling for advokat og sakkyndige. Krav om betaling av utestående beløp etter anført fortatte utbedringer.
sak_815_16_12_15.pdf Uenighet om størrelsen på vederlag for totalrenovering og
tilbygg sett opp i mot tilbud.
sak_814_29_09_15.pdf Krav om dekking av utgifter til etablering av radonsperre
sak_811_29_09_15.pdf Krav om heving og kompensasjon for foretatt oppgradering. Erstatning for støy og støv. Erstatning for plunder, heft og verdiforringelse, samt tapt verdistigning.
sak_810_16_12_15.pdf Krav om dagmulkt, uenighet om betaling for ekstraarbeider samt
forsinkelsesrenter pga for sen betaling.
sak_809_29_09_15.pdf Reklamasjon på lufttetthet og kalde omhyllingsflater, samt ventilasjonsanlegg.
sak_808_29_09_15.pdf Uenighet vedrørende levert merke hvitevarer til kjøkken.
sak_807_29_09_15.pdf Reklamasjon skade og fuktighet parkett, vannbåren varme gulv baderom, og plassering sprinklerhode.
sak_806_29_09_15.pdf Reklamasjoner på utført arbeid.
sak_805_29_09_15.pdf Reklamasjon på utført byggedetalj ved avslutning undertak.
sak_803_17_06_15.pdf Klage på for lav temperatur på del av gulv i bad.
sak_802_17_06_15.pdf Krav om utbedringer etter vannlekkasje.
sak_800_29_09_15.pdf Uenighet om tilleggsbetaling for kjøp/endring av byggesettleveranse, samt ansvar for feil.
sak_799_29_09_15.pdf Klage på støy og lydisolering. Hevder mangelfull varmeisolering og lufttetthet i hht forskriftskrav.
sak_798_17_06_15.pdf Uenighet om det foreligger avtale om bygging. Uenighet om ansvar og dekking av utgifter.
sak_797_17_06_15.pdf Krav om prisavslag for kjøpt tomt nær høyspentlinje.
sak_796_17_06_15.pdf Nedbøyning gulv i blokk. Reklamasjon på knirk i parkett.
sak_795_17_06_15.pdf Betaling for utførte arkitekttjenester - innhenting av tilbud.
sak_794_17_06_15.pdf Krav om dagmulkt.
sak_793_11_03_15.pdf Reklamasjon vedrørende høyde på hus/grunnmur i forhold til vei/terreng.
sak_791_17_06_15.pdf Uenighet om leveranseomfang. Uenighet om indeksregulering, dagmulkt, uttrekkspriser, tillegg etc. Uenighet om ansvar for skade.
sak_790_11_03_15.pdf Klage på plassering postkasse og på type monterte terskler på innerdører.
sak_788_17_06_15.pdf Nedbøyning gulv i blokk. Reklamasjon på knirk i parkett.
sak_787_17_06_15.pdf Nedbøyning gulv i blokk. Reklamasjon på knirk i parkett.
sak_786_17_06_15.pdf Reklamasjoner på utført arbeid og diverse leverte komponenter.
sak_785_17_06_15.pdf Arealavvik balkong.
sak_784_29_09_15.pdf Krav om retting av mangler og prisavslag.
sak_783_17_06_15.pdf Krav om erstatning og prisavslag m.m. pga byggefeil og mangler etc.
sak_782_11_03_15.pdf Reklamasjon på utførte arbeider etter ett-årskontroll, samt klage på mur.
sak_781_11_03_15.pdf Klage på høyde i/på garasjeplass/biloppstillingsplass i parkeringskjeller.
sak_778_11_03_15.pdf Reklamasjon på utført flislegging.
sak_777_11_03_15.pdf Reklamasjon på skadet dør forårsaket av dørstopper.
sak_772_11_03_15.pdf Reklamasjon på knirk i gulv.
sak_771_11_03_15.pdf Reklamasjoner på utført arbeid og krav om dagmulkt.
sak_770_11_03_15.pdf Krav om dagmulkt.
sak_766_11_03_15.pdf Krav knyttet til vannlekkasje i og fra bad.
sak_762_11_03_15.pdf Krav om erstatning og prisavslag for mangler, tapte leieinntekter, mangelfull byggeledelse samt faglig bistand knyttet til utført arbeid.
sak_695_11_03_15.pdf___ Krav om heving av kjøp - alternativt prisavslag og erstatning for setningsskader.