Avgjørelser fra saker som er behandlet i Boligtvistnemnda er lagt ut her. Alle protokollene er anonymisert.
Copyright Boligtvistnemnda.

Avgjørelser 2014

Saksnr. :


Saken gjelder:

sak_705_02_04_14.pdf Entreprenørens krav om sluttoppgjør, samt forbrukernes reklamasjoner på utført arbeid, krav om dagmulkt og erstatning.
sak_707_03_09_14.pdf Reklamasjoner vedrørende leveranser og utført arbeid. Krav om dagmulkt
sak_712_02_04_14.pdf Støy i leilighet fra underliggende teknisk rom i næringsdel.
sak_713_02_04_14.pdf Krav om prisavslag for anført manglende lydisolering og manglende informasjon vedrørende varmeanlegg.
sak_714_02_04_14.pdf Reklamasjon på manglende fall til sluk på gulv i bad, og på feil farge på fliser.
sak_715_komplettert_02_04_14.pdf Pengekrav knyttet til krav om uttrekk kjøkkeninnredning (opprinnelig behandlet 04.09.13)
sak_719_02_04_14.pdf Krav om innglassing av terrasse.
sak_720_02_04_14.pdf Reklamasjon på skade på dørkarm.
sak_721_02_04_14.pdf Krav om dagmulkt og prisavslag for mangler.
sak_722_02_04_14.pdf Krav om prisavslag for tap av utsikt og ugunstig utsikt.
sak_724_02_04_14.pdf Reklamasjon på manglende leveranse og byggefeil.
sak_725_03_09_14.pdf Krav om dagmulkt. Krav om prisavslag for manglende levering. Krav om utbedring eller prisavslag for mangler. Krav om tilbakeholdelse av vederlag.
sak_726_02_04_14.pdf

Uenighet vedrørende utvendig malerarbeid.

sak_729_03_09_14.pdf Reklamasjoner på anførte avvik mellom bestilte og leverte ytelser.
sak_730_02_04_14.pdf Reklamasjon på mangelfull leveranse knyttet til tørkenisje i bad.
sak_731_03_09_14.pdf Totalrenovering - uenighet om betaling.
sak_732_03_09_14.pdf Klage på murpussarbeider. Krav om erstatning.
sak_734_03_09_14.pdf Reklamasjoner - materialbruk, utførelse. Krav om dokumentasjon.
sak_735_03_09_14.pdf Reklamasjon på sammenklemte rør i varmesentral boligblokk.
sak_738_03_09_14.pdf Krav om dagmulkt.
sak_739_03_09_14.pdf Klage på levert takkonstruksjon med hensyn på sikkerhet mot vannlekkasjer. Reklamasjon på tykkelse og oppsprekking av asfaltdekke på fellesareal. Anførsel om manglende kantstein og mangel med malerarbeid i trapperom.
sak_740_03_09_14.pdf Reklamasjoner på utført arbeid og mangler med leveranser. Uenighet om betaling. Krav om dagmulkt.
sak_741_03_09_14.pdf Klage på manglende leveranse av fliser på gulv i inngangsparti
sak_742_03_09_14.pdf Reklamasjon på utbedring av parkett
sak_744_03_09_14.pdf Diverse reklamasjoner på leveranser og utført arbeid
sak_745_03_09_14.pdf Diverse reklamasjoner på leveranser og utført arbeid, inkl lydisolering
sak_746_03_09_14.pdf Kvistgjennomslag på malt innvendig panel
sak_747_03_09_14.pdf Uenighet om oppgjør - krav og motkrav
sak_749_16_12_14.pdf Krav om retting av mangler.
sak_750_16_12_14.pdf Krav om dagmulkt.
sak_751_16_12_14.pdf Reklamasjon på utført varmeisolering og lufttetting. Krav om erstatning for selv å foreta utbedring.
sak_752_16_12_14.pdf Klage på etablert veihøyde som påvirker innkjøringsforholdet til tomt.
sak_753_16_12_14.pdf Reklamasjoner på utført arbeid.
sak_756_16_12_14.pdf Reklamasjoner på utførte arbeider i leilighet, fremsatt av eier nummer 2.
sak_759_16_12_14.pdf Uenighet om leveranseomfang og fakturert prisstigning.
sak_760_16_12_14.pdf Reklamasjoner på utført arbeid. Påstand om for sent reklamert.
sak_761_16_12_14.pdf Uenighet om priser og påslag for tilvalg.
sak_768_16_12_14.pdf Krav om levering av vedovner.
sak_773_16_12_14.pdf Krav om utbedringer etter utførte termografimålinger.