Avgjørelser fra saker som er behandlet i Boligtvistnemnda er lagt ut her. Alle protokollene er anonymisert.
Copyright Boligtvistnemnda.

Avgjørelser 2013

Saksnr.:

Saken gjelder:
sak_723_05_11_13.pdf
Reklamasjon bygningsmessig arbeid.
sak_715_04_09_13.pdf Pengekrav knyttet til krav om uttrekk kjøkkeninnredning.
sak_710_04_09_13.pdf Krav om lås på port til garasjeanlegg.
sak_708_05_11_13.pdf Reklamasjon vedrørende sprekker og merket etter spiker/skruer på gipskledde vegger og himlinger. Reklamasjon underlag for parkett.
sak_706_05_11_13.pdf Krav om prisavslag for arealavvik.
sak_704_05_11_13.pdf Diverse reklamasjoner på utført arbeid.
sak_703_05_11_13.pdf Reklamasjon høyder på klosett.
sak_702_05_11_13.pdf Reklamasjon råteskade i gesims, og feil brukt vindtettplate på vegger.
sak_700_05_11_13.pdf Manglende levering av ekstra vindtett duk.
sak_699_05_11_13.pdf Krav om prisavslag knyttet til fliser i bad og dør til dusjhjørne, gulv i garasje, manglende overløp flatt tak etc.
sak_698_05_11_13.pdf Reklamasjon utvendig trekledning.
sak_697_05_11_13.pdf Krav om dagmulkt, erstatning og feilplassert hus, erstatning for avvik og reklamasjoner på utført arbeid.
sak_696_04_09_13.pdf Krav om erstatning for medgåtte utgifter til utbedring av ventilasjonsanlegg.
sak_693_04_09_13.pdf Reklamasjon på parkett.
sak_692_27_02_13.pdf Krav om levering av snøfangere.
sak_690_04_09_13.pdf Reklamasjon vedrørende adkomst vei, snekkerarbeid, rør-i-rør opplegg og materialbruk av våtrom.
sak_689_04_09_13.pdf Krav om dagmulkt.
sak_688_16_05_13.pdf Reklamasjoner og krav om sluttoppgjør, inkl forsinkelsesrenter.
sak_687_04_09_13.pdf Reklamasjon på skjevheter i vegger - stue/gang.
sak_684_16_05_13.pdf Reklamasjoner knyttet til leverte produkter og utførelse. Foreldelse.
sak_683_04_09_13.pdf Reklamasjoner vedrørende tak m/tilbehør, VVS-opplegg og mulig lekkasje i tak. Krav om dagmulkt.
sak_681_27_02_13.pd Krav knyttet til anført manglende fall på gulv til sluk i bad, og erstatning for manglende lukkevindu i stue. Krav om dagmulkt.
sak_680_16_05_13.pdf Krav om dagmulkt. Krav om erstatning for ulemper knyttet til mangler i vaskerom, ulemper knyttet til frosne vannrør, og redusert markedsverdi for bi-leilighet pga for lav romhøyde. Krav om fradrag knyttet til leveranser til kjøkken, bad og vaskerom.
sak_679_04_09_13.pdf Reklamasjoner og krav om dagmulkt.
sak_677_27_02_13.pdf Klage på støyisolering.
sak_675_27_02_13.pdf Krav om flytting av feilplassert garasje.
sak_674_27_02_13.pdf Reklamasjon på levert feil farge på takstein.
sak_673_27_02_13.pdf Krav om prisavslag og dagmulkt.
sak_672_27_02_13.pdf Klage på parkett og på innsig av innsektet sølvkre.
sak_669_27_02_13.pdf Uenighet om levering av glasstype i balkongrekkverk på boligblokk.
sak_668_27_02_13.pdf Reklamasjon på utført utvendig tetting rundt takhatter - krav om utbedring.
sak_667_16_05_13.pdf Uenighet om sluttoppgjør.
sak_665_27_02_13.pdf Krav om prisavslag for manglende høyde i garasjeåpning.
sak_644_16_05_13.pdf Krav om dagmulkt. Krav om prisavslag for mangler med konstruksjon og for manglende leveranser inne og ute. Krav om prisavslag for manglende ferdigattest. Krav om utbedring av mangler. Krav om erstatning for påløpte rettshjelpskostnader og for utgift til sakkyndig bistand. Krav om forsinkelsesrenter av erstatningsbeløpene, og krav om at saksomkostningene for Boligtvistnemnda dekkes.
sak_643_16_05_13.pdf Krav om dagmulkt. Krav om prisavslag for mangler med konstruksjon og for manglende leveranser inne og ute. Krav om prisavslag for manglende ferdigattest. Krav om utbedring av mangler. Krav om erstatning for påløpte rettshjelpskostnader og for utgift til sakkyndig bistand. Krav om forsinkelsesrenter av erstatningsbeløpene, og krav om at saksomkostningene for Boligtvistnemnda dekkes.
sak_642_16_05_13.pdf Krav om dagmulkt. Krav om prisavslag for mangler med konstruksjon og for manglende leveranser inne og ute. Krav om prisavslag for manglende ferdigattest. Krav om utbedring av mangler. Krav om erstatning for påløpte rettshjelpskostnader og for utgift til sakkyndig bistand. Krav om forsinkelsesrenter av erstatningsbeløpene, og krav om at saksomkostningene for Boligtvistnemnda dekkes.
sak_641_16_05_13.pdf Krav om dagmulkt. Krav om prisavslag for mangler med konstruksjon og for manglende leveranser inne og ute. Krav om prisavslag for manglende ferdigattest. Krav om utbedring av mangler. Krav om erstatning for påløpte rettshjelpskostnader og for utgift til sakkyndig bistand. Krav om forsinkelsesrenter av erstatningsbeløpene, og krav om at saksomkostningene for Boligtvistnemnda dekkes.
sak_639_16_05_13.pdf___
Krav om dagmulkt. Krav om prisavslag for mangler med konstruksjon og for manglende leveranser inne og ute. Krav om prisavslag for manglende ferdigattest. Krav om utbedring av mangler. Krav om erstatning for påløpte rettshjelpskostnader og for utgift til sakkyndig bistand. Krav om forsinkelsesrenter av erstatningsbeløpene, og krav om at saksomkostningene for Boligtvistnemnda dekkes.