Avgjørelser fra saker som er behandlet i Boligtvistnemnda er lagt ut her. Alle protokollene er anonymisert.
Copyright Boligtvistnemnda.

Avgjørelser 2012


Saksnr.

Saken gjelder:
sak_666_29_11_12.pdf Krav om dagmulkt.
sak_662_29_11_12.pdf Krav om prisavslag for plassering garasje.
sak_661_29_11_12.pdf Klage på bygget terrasse og på støy fra avløpsrør i vegg i soverom.
sak_660_29_11_12.pdf Reklamasjon på parkett og himling.
sak_659_29_11_12.pdf Krav om erstatning for avbestilling av avtale om kjøp av bolig.
sak_658_29_11_12.pdf Krav om dagmulkt og uenighet om betaling for endringer.
sak_657_29_11_12.pdf Krav om erstatning vedrørende for liten levert balkong.
sak_656_13_09_12.pdfuuu
Reklamasjoner knyttet til utførte arbeider. Krav om utbedring, prisavslag og erstatning.
sak_655_13_09_12.pdf Klage på levert ventilasjonsanlegg, på lydisolering mot annen leilighet, og fuktmerker i himling m.m.
sak_653_9_11_12.pdf Klage på manglende varme og varmefordeling fra varmekabel i bad/dusj.
sak_652_29_11_12.pdf Uenighet om byggetid og krav om dagmulkt.
sak_651_29_11_12.pdf Krav om økonomisk kompensasjon for selv å kunne stå for utbedring av diverse anførte mangler.
sak_650_13_09_12.pdf Klage på lydisolering i etasjeskiller, og vanndrypp gjennom balkonggulv.
sak_647_13_09_12.pdf Krav om prisavslag for ikke levert skråhimling i kjøkken.
sak_645_13_09_12.pdf Hvorvidt garderobeskap skulle leveres eller ei.
sak_636_13_09_12.pdf Reklamasjoner vedrørende parkett.
sak_635_24_04_12.pdf Reklamasjon på sprekker mellom sparklede og malte gipsplater i himling.
sak_634_13_09_12.pdf Reklamasjoner på byggefeil og heksesot.
sak_633_13_09_12.pdf Reklamasjoner på leveranser og utført arbeid, samt krav om betaling for mangelfull tilkomst og snørydding etc.
sak_631_13_09_12.pdf Reklamasjon på parkett og knirk i trapp.
sak_632_24_04_12.pdf Uenighet om maling av utvendig kledning inngår i leveransen.
sak_630_24_04_12.pdf Uenighet om tilleggsbetaling for prosjektering og et ekstravindu, samt for prisstigning.
sak_629_24_04_12.pdf Reklamasjon på størrelse på biloppstillingsplass i felles garasje.
sak_628_24_04_12.pdf Uenighet om omfanget av kontraktsmessig leveranse.
sak_627_24_04_12.pdf Krav om prisavslag for arealtap - bolig.
sak_626_24_04_12.pdf Diverse reklamasjoner.
sak_625_24_04_12.pdf Krav om erstatning/prisavslag for anførte feil og mangler. Krav om dagmulkt for forsinket ferdigstillelse.
sak_624_24_04_12.pdf Reklamasjon på frosne vannrør.
sak_622_31_01_12.pdf Krav om dekking av påløpte utgifter knyttet til rassikring av tomt m.m.
sak_621_31_01_12.pdf Krav om prisavslag for tap av utnyttbart tomteareal og tapt markedsverdi.
sak_620_24_04_12.pdf Reklamasjon på museinntrengning og krav om erstatning for ødeleggelser forårsaket av mus. Reklamasjon vedrørende temperatur på vanntilførsel kjøkken. Krav om dekking av kostnader knyttet til tiltak mot radon, og for mangelfull isolering. Reklamasjon på istappdannelser fra tak. Krav om tetthetsmåling.
sak_619_31_01_12.pdf Overflateavvik og knirk i parkett i kjøkken.
sak_618_31_01_12.pdf Reklamasjoner vedrørende malerarbeid, isolering av rør for vannbåren varme og utførelse av undertak.
sak_615_31_01_12.pdf Reklamasjon vedrørende takkonstruksjon.
sak_614_24_04_12.pdf Klage på lekkasje/fuktighet i/på vinduer. Reklamasjon på fuktskade forårsaket av feilaktig montert ventilasjonskanal, samt lekkasje i tak i carport.
sak_613_31_01_12.pdf Krav om prisavslag og utbedring vedrørende anførte mangler med leveransen.
sak_612_31_01_12.pdf Krav om dagmulkt. Reklamasjon på manglende ventilasjon i garderobe m.m.
sak_611_31_01_12.pdf Krav om erstatning for utgifter til fullføring av bolig etter konkurs. Reklamasjon vedrørende mangler. Krav om erstatning for forsinkelse. Krav om tilbakebetaling av returprovisjon.
sak_609_31_01_12.pdf Reklamasjon på Heksesot.
sak_603_31_01_12.pdf Uenighet om sluttoppgjør knyttet til totalrenovering av bolig.