Avgjørelser fra saker som er behandlet i Boligtvistnemnda er lagt ut her. Alle protokollene er anonymisert.
Copyright Boligtvistnemnda.

Avgjørelser 2011


Saksnr.

Saken gjelder:
sak_607_01_12_11.pdf
Klage på avløprsrør fra kjøkken.
sak_606_01_12_11.pdf Krav om etablering av fuktsikring på overliggende balkong, samt dekning av påførte kostnader i forbindelse med lekkasje og fuktskade i yttervegg.
sak_605_15_09_11.pdf Krav om utbedring eller prisavslag for arbeid med belegg i bad.
sak_604_01_12_11.pdf Krav om fjerning av ildsted og krav om dagmulkt.
sak_602_15_09_11.pdf Klage på parkett, krav om dagmulkt samt reklamasjon vedrørende balkong og utvendig vedlikehold
sak_598_15_09_11.pdf Klage på røyk og sot inn i leiligheten fra pipa.
sak_597_01_12_11.pdf Krav om sikring av fjellskrent. Reklamasjon på flisarbeid og på montering av baderomsinnredning. Krav om dagmulkt.
sak_596_15_09_11.pdf Krav om prisavslag og erstatning for mangler.
sak_595_15_09_11.pdf Klage på innvendig slukplassering i bad, elektrisk opplegg i stue, og krav om dokumentasjon for riktig kobling av ledninger for overflatevann.
sak_594_15_09_11.pdf Krav om utbedring og økonomisk kompensasjon for mangler.
sak_592_15_09_11.pdf Krav om erstatning for verditap, rentetap og utgifter knyttet til reklamasjoner på grunn av vannlekkasjer.
sak_590_01_12_11.pdf Reklamasjon på kvalitet leverte ubehandlede vinduer.
sak_589_15_09_11.pdf Reklamasjon på varmeanlegg i boligblokkleilighet.
sak_588_15_09_11.pdf Rekamasjon på knirk i parkett.
sak_587_15_09_11.pdf Reklamasjon vedrørende fliser på badegulv som løsner. Krav om isolering av vanninntak.
sak_586_15_09_11.pdf Reklamasjon på montering av gasspeis, og på fuktproblemer i takkonstruksjon.
sak_585_15_09_11.pdf Krav om prisavslag for avvik mellom kontraktstegninger og leverte løsninger. Krav om dagmulkt for forsinket overlevering.
sak_584_13_05_11.pdf Krav om erstatning om dekning for utgifter i forbindelse med reklamasjon og utbedring, samt krav om utvidet reklamasjonsperiode.
sak_581_15_09_11.pdf Reklamasjon på levert synlig røropplegg mot vegg i bad.
sak_580_15_09_11.pdf Krav om utbedring av mangler i bad.
sak_578_15_09_11.pdf Kundekrav om prisavslag for diverse mangler.
sak_577_13_05_11.pdf Krav om utbedring av diverse reklamasjonsforhold, samt erstatning.
sak_576_13_05_11.pdf Krav om erstatning for ikke brukbart kjøkken i 6 måneder, og krav om utbedring av mangler.
sak_572_13_05_11.pdf Krav om dagmulkt og erstatning for forsinkelser, samt krav om utbedring av, eller prisavslag/erstatning for diverse mangler etc.
sak_571_13_05_11.pdf Krav om dagmulkt.
sak_569_13_05_11.pdf Krav om utbedring av diverse reklamasjoner.
sak_568_01_12_11.pdf Klage på sopp i treverk. Krav om prisavslag og erstatning.
sak_567_13_05_11.pdf Krav om dekning av utgifter i forbindelse med utbedring av mangler, og utgift forbundet med branntilløp.
sak_566_13_05_11.pdf Krav om erstatning for feiletablert høyde på grunnmur.
sak_564_08_02_11.pdf Reklamasjon parkett.
sak_563_13_05_11.pdf Reklamasjoner og krav om erstatning/prisavslag for sen reklamasjonsbehandling og ulemper vedrørende anvendelighet av fritidsbolig.
sak_562_13_05_11.pdf Klage på fuktskade i himling, forårsaket av ventilasjonsanlegget.
sak_561_08_02_11.pdf Krav om prisavslag, erstatning og dagmulkt som følge av mangler og forsinkelse.
sak_560_08_02_11.pdf Krav om utbetaling prisdifferanse integrert kombiskap, samt erstatning for ødelagte matvarer.
sak_559_08_02_11.pdf Krav om kompensasjon for erstatningsbolig, erstatning for verditap pga. radonsikring og for gjenstående mangler. Krav om dekning for tapt arbeidsfortjeneste og for skade på kjøleskap. Krav om refusjon for betalt montering av ventilasjonsanlegg, samt krav om dekning av utgifter til sakkyndig og advokat.
sak_558_08_02_11.pdf Krav om kompensasjon for erstatningsbolig, erstatning for verditap pga. radonsikring og for gjenstående mangler, krav om ekstra garanti for utførte malerarbeider, samt krav om dekning av utgifter til sakkyndig og advokat.
sak_555_08_02_11.pdf Reklamasjon på parkett. Krav om utskifting.
sak_554_08_02_11.pdf Diverse reklamasjoner. Krav om retting av mangler og erstatning.
sak_552_08_02_11.pdf Krav om prisavslag for diverse mangler.
sak_548_08_02_11.pdf.... Reklamasjon vedrørende påstått manglende beregningsmessig lysareal og for stort varmetap. Krav om dagmulkt.