Avgjørelser fra saker som er behandlet i Boligtvistnemnda er lagt ut her. Alle protokollene er anonymisert.
Copyright Boligtvistnemnda.

Avgjørelser 2017


Saksnr. Saken gjelder:
sak_887_02_02_2017.pdfaaaa Reklamasjon på helningsavvik i himlinger.
sak_873_02_02_2017.pdf Krav om prisavslag på grunn av manglende håndløper på glassrekkverk.
sak_872_02_02_2017.pdf Oppgjør for retting av reklamasjon på malerarbeider som ikke inngår i kontrakten.
sak_871_02_02_2017.pdf Utbedring av mangler og krav om dekning av utgifter i tilknytning til manglene.
sak_870_02_02_2017.pdf Krav om prisavslag for tap av utsikt og ugunstig utsikt.
sak_869_02_02_2017.pdf Reklamasjoner og krav om erstatning.
sak_868_02_02_2017.pdf Krav om prisavslag for arealavvik og manglende garasjeport.
sak_867_02_02_2017.pdf Reklamasjoner på utført arbeid og krav om erstatning.
sak_865_02_02_2017.pdf Uenighet om oppgjør for arbeider utførte etter regning.
sak_864_02_02_2017.pdf Krav om erstatning for avbestilling av avtale om kjøp av bolig.
sak_862_02_02_2017.pdf Reklamasjon feil fall på våtromsgulv og diverse andre mangler.
sak_861_02_02_2017.pdf Krav om retting av reklamerte feil og mangler.