Velkommen til Boligtvistnemnda
Denne nemnda behandler saker mellom forbruker og entreprenør vedrørende oppføring av ny bolig eller kjøp av ny bolig. Med entreprenør menes også husfirma, byggmester og håndverker.

De som står bak Boligtvistnemnda er:

Forbrukerrådet
Boligprodusentenes Forening
Byggmesterforbundet
Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg


Nemnda behandler kun tvistesaker der den profesjonelle parten er medlem i en av de tre bransjeforeningene.

Tvister som behandles er klager på kjøp av ny bolig herunder byggesett, med eller uten fast eiendom, samt avtaler om oppføring av bolig, og arbeid som blir utført direkte som et ledd i slik oppføring. Med bolighus menes også fritidshus, eierseksjon og tilbygg som utføres i direkte tilknytning til avtale om oppføring av ny bolig. Begge parter kan melde saker inn for nemnda. Alle saker må meldes skriftlig.

Nemnda behandler ikke kjøp og salg av eldre boliger.


Sekretariatet
Boligtvistnemnda
Pb: 7186 Majorstuen, 0307 OSLO
E-post: boligtvistnemnda@bnl.no
Telefon: 23 08 75 00